Produktai

Vaizdo medžiaga

Panaudojimas

Sandarus namas

Pastatas, kurio sandarumas nėra pakankamas, gali būti daugelio problemų priežastis. Netinkamai apšiltintas stogas gali generuoti iki 30% šilumos nuostolių, sienos – 25%, langai ir durys – apie 20%. Todėl investicija į namo termomodernizavimą ar energiją taupančių sprendimų panaudojimas jau statybos etape leidžia ženkliai sumažinti šildymo išlaidas, o taip pat sumažinti kenksmingų medžiagų išmetimą į atmosferą.

nZEB (Near Zero Energy Building) ir pasyvūs namai

iki 2020 m. 20 % sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginti su 1990 m.

20 % padidinti energijos iš atsinaujinančių šaltinių dalį bendrame ES suvartojamoje energijos dalyje,

20 % energijos vartojimo efektyvumo padidėjimas.

Naujoji direktyva 2018/844 apibrėžia trumpalaikius tikslus iki 2030 m., vidutinės trukmės tikslus iki 2040 m. ir ilgalaikius tikslus iki 2050 m. ir numato:

sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą 80–95 % visoje ES, palyginti su 1990 m.

pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimas – iki 2050 m. visiškai sumažinti Europos pastatų karbonizaciją ir paversti esamus pastatus į beveik nulinės energijos pastatus.

Naujos statybos pastatai turi atitikti nustatytas sąlygas reglamente dėl techninių sąlygų, kurias turi atitikti pastatai ir kiti reikalavimai, susiję su energijos taupymu.

7 % sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją sektoriuje, kuriam netaikoma ATLPS, palyginti su 2005 m.

21-23% atsinaujinančių energijos šaltinių dalis – 23% lygis bus galimas gavus papildomų ES lėšų;

14% atsinaujinančių energijos šaltinių dalis transporte;

1,10% vidutinis metinis AEI dalies padidėjimas šildymui ir vėsinimui;

23 % energijos vartojimo efektyvumo padidėjimas lyginant su PRIMES 2007 prognozėmis;

56-60% sumažinama anglies dalis elektros gamyboje.

Beveik nulinės energijos pastatai

Atnaujinta Pastatų energinio naudingumo direktyvos redakcija (2010/31/EB) ne tik nustatė griežtesnius reikalavimus naujai statomiems ir renovuojamiems pastatams, bet ir pakėlė energinio naudingumo sertifikatų prestižą, bei į teisės aktus įtraukė beveik nulinės energijos pastato apibrėžimą.

„Labai aukšto energinio naudingumo pastatas, kaip apibrėžta I priede. Beveik nulinis arba labai mažas energijos suvartojimas turi būti tiekiamas iš atsinaujinančios energijos, įskaitant vietoje arba netoliese pagamintą atsinaujinančią energiją.”

Nuo 2021 m. visi nauji pastatai turėtų būti tik beveik nulinės energijos pastatai. Ši prievolė visuomeninės paskirties pastatams buvo nustatyta jau 2019 m.

Pasyvus namas

Pasyvaus namo koncepcijos kūrėjas yra Dr. Wolfgangas Feistas, Pasyviojo namo instituto Darmštate įkūrėjas. Pagal jo apibrėžimą „Pasyvus namas – tai pastatas, kurio energijos poreikis vidaus šildymui itin mažas (15 kWh/m2 metus), kuriame šiluminį komfortą užtikrina pasyvūs šaltiniai (gyventojai, elektros prietaisai, „saulės“ šiluma, šiluma atgauta iš vėdinimo), ir papildomas pastatą vėdinančio oro šildymas. Todėl nereikėtų autonominės, aktyvios šildymo sistemos.“

Pavadinimas „pasyvus“ kilęs iš prielaidos, kad tokiame name nenaudojami „aktyvūs“ energijos šaltiniai, reikalingi orui ir vandeniui šildyti, pavyzdžiui, krosnys, katilai ar centrinis šildymas. Energijos šildymui poreikio ribinė vertė, kurią pasiekus energiškai efektyvų namą galima laikyti pasyviu namu, yra 15 kWh/(m2metai).

Pasyvus pastatas turi atitikti daugybę kitų kriterijų, turinčių didelę įtaką norint pasiekti ir palaikyti tinkamą metinį energijos suvartojimo lygį.