Produktai

Vaizdo medžiaga

Panaudojimas

Sandarus namas

Pastatas, kurio sandarumas nėra pakankamas, gali būti daugelio problemų priežastis. Netinkamai apšiltintas stogas gali generuoti iki 30% šilumos nuostolių, sienos – 25%, langai ir durys – apie 20%. Todėl investicija į namo termomodernizavimą ar energiją taupančių sprendimų panaudojimas jau statybos etape leidžia ženkliai sumažinti šildymo išlaidas, o taip pat sumažinti kenksmingų medžiagų išmetimą į atmosferą.

Konstrukciniai mazgai ir šilumos tilteliai

Konstrukciniai mazgai pastate turi būti apgalvotai suprojektuoti, pagrindinis jų vaidmuo – kompensuoti susitraukiančių ir besiplečiančių statybinių medžiagų judėjimą. Netinkamai pagaminti konstrukciniai mazgai gali lemti apie 5% šilumos praradimą. Todėl dizaineriai turi atkreipti dėmesį į jungtis, ypač tarp įvairių konstrukcinių elementų.

Vietos, kur langai jungiasi su laikančia siena, yra potencialūs šilumos tilteliai, kurių bendras plotas vidutinio dydžio namuose gali siekti iki 100 m2. SWS sistemos naudojimas sandariam montavimui sumažina šilumos nuostolius ir pašalina linijinių šiluminių tiltelių susidarymą. Montavimo putų Flexifoam naudojimas leidžia išlaikyti šilumos laidumo vertę λ <0,0345 W/m*K, o šilumos perdavimo koeficientą ψ 0,1 W/mK, t.y. žemiau ribinės vertės.

Privalumai:

  • sandarumas,

  • apsauga nuo lietaus ir drėgmės,

  • estetika,

  • šilumos izoliacija,

  • padidėjęs atsparumas ugniai,

  • geresni akustiniai parametrai.

Šilumos tilteliai ir pastato energinis naudingumas

Šilumos nuostolių per šilumos tiltelius skaičiavimas pagrįstas EN ISO 10211:2017-09 standartu „Šiluminiai tiltai pastatuose. Šilumos srautai ir paviršiaus temperatūra. Išsamūs skaičiavimai“. Nustatant jungčių šilumines charakteristikas, naudojamas trimačio šilumos perdavimo skaičiavimas.

Remiantis šiais skaičiavimais, nustatomi du kriterijai:

1. Temperatūros koeficientas fRsi [-]

Temperatūros koeficientas fRsi yra tam tikros langų jungties su siena vidinio paviršiaus θsi žemiausios temperatūros, taip pat minimalios kritinės temperatūros rodiklis. Jį lemia pelėsio susidarymo rizika fRsi > 0,72.

Tiesą sakant, tai yra bematė vidinio paviršiaus temperatūros reikšmė, nepriklausoma nuo tikslių ribinių sąlygų, svyruojanti nuo 0 iki 1. Konstrukciniai elementai turi apriboti pelėsio augimo ir kondensacijos ant vidinio paviršiaus galimybę.

Šablonas:

fRsi= Qsi-Qe/Qi-Qe

Kur:Qsi – vidinė paviršiaus temperatūra

Qe – lauko oro temperatūra

Qi – patalpų oro temperatūra

Ši formulė po atitinkamos transformacijos leidžia apskaičiuoti temperatūrą, kuri susidaro vidinėje jungtyje tarp langų ir sienos esant tam tikroms vidaus oro ir paviršiaus temperatūroms: Qsi=fRsi*(Qi-Qe)+Qe.2. Linijinis šilumos laidumo koeficientas Ψ [W/mK]

Šilumos laidumo koeficientai ψ ir χ apibūdina šilumos nuostolių, atsirandančių dėl šilumos tiltelio, galią. Išsiskiria:

  • linijinis šilumos tiltelis (pvz., balkono jungtis),

  • taškinis šilumos tiltelis (pvz., inkaras sienoje arba plokščiame stoge, kertantis šilumos izoliacijos sluoksnį).

Linijinis šilumos laidumo koeficientas ψ apibūdina papildomus šilumos nuostolius linijinio šiluminio tiltelio atsiradimo vietoje, skaičiuojant pagal šio tilto einamąjį metrą. Taškinis šilumos laidumo koeficientas χ atitinkamai apibūdina papildomus šilumos nuostolius per taškinį šilumos tiltelį.Koeficiento ψ reikšmė priklauso nuo sujungtų pastato elementų konstrukcijos, matmenų ir U vertės. Dėl šios priežasties koeficiento ψ reikšmė keičiasi, kai kinta greta šiluminio tiltelio esančių atitvarų struktūra, net kai šilumos tiltelis išlieka nepakitęs.Norint apskaičiuoti linijinį šilumos laidumo koeficientą ψ, iš šilumos nuostolių, reikia atimti dvimačio šilumos laidumo L2D reikšmę (sujungimo šilumos koeficientą apskaičiavus dvimačio elemento dviejų išorinių atitvarų jungtyje) įvertina pagal šilumos perdavimo koeficientą U.